TERMENI SI CONDITII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA

 1. DEFINITII

Raropem RO SRL (denumita in continuare „Furnizor”), pune la dispozitia clientilor sai, prin intermediul site-ului raropem.ro un formular de contact (denumit in continuare, „Formular de contact”), prin completarea caruia clientii au posibilitatea de a solicita asistenta tehnica in ceea ce priveste achizitia de piese.

Site-ul raropem.ro sunt proprietatea Raropem RO SRL, cu sediul in Baia Mare, str. Depozitelor, nr. 2, Jud, Maramures, numar de inregistrare in Registrul Comertului J24/1/2015, CUI RO 33937911. Clientul este o societate care deruleaza raporturi comerciale cu Furnizorul in ceea ce priveste achizitia de produse din portofoliul Furnizorului. In cadrul prezentelor termeni si conditii, clientii Raropem RO SRL, vor fi denumiti in continuare „Utilizatori”

 1. DECLARATII

Accesarea si utilizarea Site-ului, precum si a Formularului de contact implica automat acceptarea, in integralitate si fara rezerve, a prezentelor termeni si conditii. Utilizatorul declara ca ia la cunostiinta ca Furnizorul beneficiaza de toate drepturile conferite de lege in ceea ce priveste calitatea Furnizorului de proprietar a Site-ului si a materialelor/informatiilor publictate pe Site.

Prin urmare, toate drepturile de autor privind informatiile existente pe Site – textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile, ets. – sunt detinute de Furnizor sau alti titulari ai drepturilor de autor asupra materialelor respective in cazul carora Furnizorul detine un drept de folosinta asupra acestora. Materialele publicate pe Site nu pot fi reproduse, utilizate sau modificate in nici un fel, fara acordul prealabil, scris, al Furnizorului. Utilizatorul ia la cunostiinta ca asistenta tehnica va fi acordata de la distanta si doar in baza informatiilor transmise de catre Utilizatori.

 • CONFIDENTIALITATE

Utilizatorul se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie la care are acces prin utilizarea Site-ului, precum si prin corespondenta privind asistenta tehnica, direct sau indirect, cu exceptia cazurilor in care Furnizorul si-a exprimat expres acordul prealabil. Utilizatorii isi asuma obligatia de a pastra, pe durata derularii relatiilor comerciale cu Furnizorul si pentru o perioada de timp nelimitata dupa incetarea acestora, stricta confidentialitate a tuturor datelor in legatura cu activitatea Furnizorului sau orice alta informatie la care a avut acces prin accesarea Site-ului cum ar fi, dar fara a se limita la: informatiile, documentele, solutiile tehnice primite de la Furnizor etc.

Obligatiile de confidentialitate asumate de catre Utilizatori prin semnarea altor documente cu Furnizorul raman valabile si continua sa isi produca efectele. Prin transmiterea Formularului de contact, Utilizatorul confirma ca este de acord sa mentina in permanenta confidentialitatea informatiilor obtinute, sa nu dezvaluie, sa nu faca publice, direct sau indirect, sa nu transfere sau sa nu foloseasca in alte scopuri informatiile confidentiale primite. Informatiile transmise de catre Furnizor in procesul de acordare a asistentei tehnice pot fi folosite numai de catre Utilizatorii carora le sunt transmise.

Prin urmare este interzisa orice reproducere, copiere, multiplicare, vanzare, publicare, distribuire prin orice mijloace, inclusiv electronice, a informatiilor primite prin intermediul Site-ului si pe parcursul procesului de acordare a asistentei tehnice. Nerespectarea obligatiei de confidentialitate atrage dupa sine raspunderea Utilizatorului si plata de daune de interese.

 1. FURNIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA

Furnizarea serviciilor de asistenta tehnica se va realiza la cerere.

 1. LIMITAREA RASPUNDERII

Informatiile transmise de catre Furnizor cu ocazia acordarii asistentei tehnice au caracter orientativ. Furnizorul nu garanteaza ca informatiile/solutiile recomandate privind reparatiile auto vor indeplini toate cerintele Utilizatorilor. Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi Utilizatorilor cele mai bune solutii tehnice la problemele indicate si identificate de catre acestia, strict pe baza informatiilor transmise de catre Utilizatori.

Furnizorul nu isi asuma nici o obligatie in ceea ce priveste rezolvarea problemelor indicate de Utilizator si nu va avea nici o raspundere pentru situatiile in care nu va fi posibila identificarea unei solutii pentru una sau mai multe dintre problemele indicate de Utilizator. Astfel, toate informatiile si solutiile tehnice oferite de Furnizor vor avea doar valoarea unor recomandari si nu vor genera nici un fel de obligatie in sarcina Furnizorului. Furnizorul nu garanteaza ca informatiile tehnice oferite vor rezolva problema sesizata sau ca aceste solutii nu prezinta nici un risc.

Prin urmare, orice actiune sau inactiune intreprinsa de Utilizator pe baza informatiilor si a solutiilor tehnice oferite de Furnizor va implica numai raspunderea Utilizatorului in situatia in care prin punerea in aplicare a solutiei oferite de Furnizor, Utilizatorul sau orice tert va suferi un prejudiciu. Furnizorul nu garanteaza si nu isi asuma obligatia ca:

 • serviciile de asistenta tehnica vor fi furnizate neintrerupt;
 • va formula un raspuns intr-un anumit interval de timp;
 • Site-ul va functiona fara erori sau neintrerupt;
 • documentele, fisierele sau orice alte pachete de date care sunt continute sau au legatura cu acest Site nu contin virusi(malware)

Furnizorul nu va fi raspunzator:

 • pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, pierderi de profit, orice alt tip de prejudicii de orice natura rezultand din utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor cuprise in Site
 • pentru nici un fel de prejudiciu, de orice natura, actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul Site-ului.
 1. INCETAREA ACORDARII ASISTENTEI TEHNICE

Furnizorul are posibilitatea de a decide oricand, fara notificare prealabila, incetarea acordarii asistentei tehnice fara a putea fi obligat la plata de daune interese.

 • PROTECTIA DATELOR

Asistenta tehnica este disponibila in mod exclusiv celor care au calitatea de client al  Furnizorului. Prin urmare, pentru acordarea asistentei tehnice vor fi colectate urmatoarele date cu caracter personal apartinand unor persoane fizice desemnate de catre Utilizator: nume, prenume, adresa e-mail numar telefon, user si parola, etc.

Persoanele vizate sunt reprezentantii Utilizatorilor care vor accesa contul de Utilizator, Orice prelucrare de date referitoare la persoane fizice va fi realizata cu respectarea prevederilor legale apricabile. Utilizatorul se obliga sa respecte Regulamentul European nr. 679*2016 cu privire la datele cu caracter persona, in acest sens Utilizatorul obligandu-se sa informeze proprii angajati ai alte persoane desemnate de catre Utilizator, cu privire la procesarea datelor cu caracter personal: nume, prenume, adresa e-mail, numar de telefon, user si parola si sa obtina consimtamantul aferent de la acestea.

Utilizatorul se obliga sa informeze proprii angajati si alte persoane desemnate de catre Utilizator, cu privire la faptul ca datele cu caracter personal prelucrate de Utilizator vor fi transferate catre Raropem RO SRL, in vederea acordarii asistentei tehnice. In sitiatia in care Utilizatorul nu respecta prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta intelege si accepta ca este responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate persoanei vizate si Furnizorul. In aceasta situatie, Furnizorul este indreptatit sa refuze acordarea asistentei tehnice.

Cu stima,

Raropem RO SRL