Politică de Confidențialitate

Generalități

Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva 95/46/CE, înlocuind astfel și prevederile Legii nr. 677/2001 (în prezent, abrogate).

Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Identitatea operatorului

Având în vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de “operator” ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este SC RAROPEM RO SRL, cu sediul în BAIA MARE STR DEPOZITELOR NR 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului J24/1/2015, având CUI 33937911, reprezentată legal de Mora Robert, cu date de contact raropem.robert@gmail.com, 0752669615, .

Colectarea datelor personale

Care sunt datele cu caracter personal colectate

 Operatorul acestui website colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale / referitoare la dvs.:

 • Nume, prenume
 • Cod Numeric Personal
 • Serie  și număr act de identitate Adresa de domiciliu și/sau de reședință
 • Date de contact (precum e-mail, telefon, fax) IP

Obținerea Consimțământului

Generalități

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Acordarea consimțământului trebuie să fie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații, în format electronic sau în scris, care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, putând fi realizată chiar și prin bifarea unei căsuțe. Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Cookies

Pe acest site se folosesc cookie-uri. Acestea nu dăunează computerului dvs. şi nu conţin viruşi, ci au rolul de a contribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Ele reprezintă fişiere-texte de mici dimensiuni care sunt salvate pe computerul dvs. şi sunt salvate de browser-ul utilizat.

Multe dintre cookie-urile folosite se numesc „session cookies”, care sunt şterse automat după vizita pe acest site. Altele rămân în memoria computerului dvs. până la ştergerea acestora de către dvs., acestea făcând posibilă recunoaşterea browser-ului la o vizită ulterioară.

Puteți configura browser-ul dvs. pentru a vă informa cu privire la utilizarea cookie-urilor, astfel încât să puteți decide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. În mod alternativ, browser-ul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau pentru a oferi anumite funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate în conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR, conform cărora prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. Prin urmare, operatorul acestui website are un interes legitim în stocarea anumitor cookie-uri, pentru a asigura o optimizare fără erori tehnice. Alte cookie-uri (cum ar fi, spre exemplu, cele utilizate pentru analizarea comportamentului dvs. de navigare) sunt de asemenea stocate şi vor fi tratate separat în acest document.

Fişiere jurnal de pe server

Providerul acestui site colectează şi stochează în mod automat informaţiile pe care browser-ul dvs. le transmite automat către noi prin intermediul fişierelor-jurnal. Acestea sunt:

 • Tipul şi versiunea de browser Sistemul de operare folosit
 • URL-ul paginii care a generat inițial solicitarea pentru afișarea paginii sau obiectului curent (Referrer URL)
 • Numele de gazdă al computerului care accesează Date temporale privind accesarea server-ului Adresa IP

Temeiul legal pentru prelucrarea unor astfel de date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR, care permite prelucrarea de date atunci când este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract.

Formular de contact

În cazul în care ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, vom colecta datele introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde întrebărilor dvs. și a altora ulterioare. Nu transmitem aceste informații fără permisiunea dvs. Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs. [în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR1]. Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail informal în acest sens fiind suficient. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în mod legal. Vom păstra datele pe care le furnizați pe formularul de contact până când:

 • solicitați ștergerea datelor;
 • revocați consimțământul pentru stocarea acestora sau dacă scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil.

Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de cele arătate mai sus.

Contactare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele personale pe care le veţi furniza vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul soluţionării cererii dumneavoastră, în baza consimţământului exprimat de dumneavoastră.

Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le furnizaţi în temeiul următoarelor prevederi legale din cuprinsul GDPR, respectiv:

 • numai cu consimțământul dvs. – în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR
 • pentru executarea unui contract sau în etapa precontractuală – în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR
 • pentru îndeplinirea scopului şi interesului legitim urmărit de noi, respectiv acela de prelucrare eficientă a cererilor trimise de dvs. – în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

Vom păstra datele pe care le furnizați în acest mod până când:

 • solicitați ștergerea datelor;
 • revocați consimțământul pentru stocarea acestora sau dacă
 • scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil, în toate situaţiile cu excepţia perioadelor obligatorii de păstrare a datelor.

Înregistrarea pe site

Vă puteţi înregistra pe acest website pentru a accesa funcţii şi servicii adiţionale oferite de compania noastră. În acest sens, datele introduse de dvs. vor fi utilizate şi prelucrate cu scopul folosirii respectivului serviciu sau funcţii pentru care v-aţi înregistrat. Datele obligatorii solicitate la înregistrare trebuie furnizate de către dvs. în întregime, în caz contrar operaţiunea de înregistrare urmând a fi respinsă.

Pentru a vă informa despre modificări importante, cum ar fi cele din sfera site-ului nostru sau despre schimbările tehnice, vom folosi adresa de email specificată de dvs. la momentul înregistrării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în procedura de înregistrare, se face doar cu consimţământul dvs. şi cu respectarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail informal în acest sens fiind suficient. Vom continua să stocăm datele colectate în timpul înregistrării atât timp cât veţi rămâne înregistrat pe acest website, însă perioadele obligatorii de stocare rămân valabile şi vor fi respectate.

Autentificare prin Facebook

Dacă nu doriţi să vă înregistraţi direct pe acest site, puteţi să vă conectaţi prin Facebook (Connect). Acest serviciu este prestat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Pentru a vă conecta utilizând Facebook, apăsaţi „Login with facebook” sau „Connect with Facebook” şi veţi fi redirecţionat automat către această platformă, unde vă vor fi solicitate detaliile privind user-ul şi parola şi astfel vă veţi conecta la acest website cu profilul de Facebook. În acest mod, vom avea acces la toate datele stocate pe Facebook, spre exemplu (şi fără a se limita la):

 • Nume
 • Poza de profil Adresa de email Facebook ID Reţeaua de prieteni
 • Aprecierile (Facebook likes)
 • Ziua de naştere Genul/Sexul Ţara
 • Limba

Aceste date vor fi folosite pentru a crea şi personaliza contul dvs. pe acest website.

Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa Termenii şi Condiţiile Facebook, precum şi Politica de confidenţialitate, puse la dispoziţie pe https://www.facebook.com/privacy şi pe https://www.facebook.com/legal/terms.

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate (Privacy Shield) EU – US nu are un caracter adecvat.

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de clauze contractuale standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

Facebook foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR.

Pentru mai multe detalii, accesaţi: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Secțiune de comentarii

Prin accesarea secţiunii de Comentarii, anumite date personale (precum, dar fără a se limita la adresa de email, numele de utilizator, adresa IP) vor fi prelucrate și stocate, unele din ele fiind necesare din perspectiva prevenirii acţiunilor ilegale sau a conţinutului calomnios.

Există şi posibilitatea de a vă înscrie/abona pe acest site cu scopul de a primi comentariile prin emailul furnizat, astfel că:

Este posibil ca adresa de email să fie verificată printr-un email de confirmare;

Puteţi oricând să vă dezabonați accesând link-ul din cuprinsul e-mailurilor, iar datele furnizate de dvs. vor fi şterse imediat, cu excepţia datelor furnizate ca urmare a accesării altor secţiuni (spre exemplu, odată cu înscrierea pentru newsletter) care vor rămâne stocate;

Scopul prelucrării datele colectate

O parte din datele colectate pe acest site sunt utilizate pentru:

Prestarea serviciilor pe care le oferim în beneficiul dumneavoastră (spre exemplu, pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la produsele și serviciile noastre, pentru

asigurarea serviciilor de suport etc.)

Funcţionarea optimă și optimizarea acestui site (statistic şi analitic) – Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru, motiv pentru care putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu gradul de satisfacţie pe care l-aţi avut pe durata navigării pe acest site, vă putem invita să completați chestionare de sugestii sau altele asemenea.

Activităţi de publicitate şi promovare în mediul online. Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.

Informare periodică a utilizatorilor – Vrem să vă ținem la curent cu privire la ofertele noastre. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. Pentru comunicările de acest tip, avem ca temei consimțământul obţinut în prealabil de la dumneavoastră. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorului site-ului nostru față de atacuri cibernetice; măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, având la bază atât consimțământul persoanei vizate, cât și rațiuni de executare conformă a contractelor sau de realizare a intereselor legitime ale operatorului (cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil).

Drepturile utilizatorilor

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt: Dreptul de informare, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergerea datelor, Dreptul la restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești, Dreptul de retragere a consimțământului.

Dreptul de informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;

Dreptul de acces – puteţi obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii : scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale ; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă ; dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării etc.

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ştergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea

acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

Dreptul la opoziţie – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al operatorului;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;

Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Obligațiile operatorului de date

Găzduire/Hosting

Datele cu caracter personal înregistrate pe acest website sunt stocate pe serverele Claus Web. Prelucrarea datelor furnizate și stocate respectă următoarele prevederi legale:

art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR – prelucrarea datelor de către Claus Web se realizează având la bază consimțământul dvs., obținut ulterior unei corecte și complete informări;

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR – prelucrarea datelor de către Claus Web are loc cu scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR – prelucrarea datelor de către Claus Web se realizează în scopul intereselor legitime urmărite de operator

Indiferent de scopul pentru care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt respectate principiile de legalitate, echitate și transparență, dar și cel potrivit căruia datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personale de către Claus Web, accesați https://www.clausweb.ro/acord-gdpr.php Avem un contract/o convenție/act juridic (incluzând posibilitatea de includere și agreere a clauzelor din Termenii și Condițiile website-ului) încheiat cu Claus Web pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Respectăm obligaţiile care ne incumbă potrivit articolului 28 din GDPR, prin alegerea unui furnizor extern de servicii care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în regulament şi să asigure protecţia drepturilor dumneavoastră.

Criptarea datelor

Acest site utilizează criptare SSL din raţiuni de securitate şi pentru protecţia transmiterii informaţiilor confidenţiale. Această criptare poate fi recunoscută de dvs. după fereastra de blocare („lock icon”) care apare în bara browser-ului şi prin schimbarea din http:// în https:// a adresei browser-ului respectiv.

Odată activată criptarea de acest tip, datele transmise sau transferate nu vor putea fi văzute de terţi.

Conform GDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., operatorul acestui website vă va informa, fără întârzieri nejustificate, cu privire la această încălcare, dacă nu devin incidente prevederile completatoare din acelaşi Regulament (art. 34 alin. 3).

Responsabilul cu protecția datelor

Informarea persoanei vizate (n.n. : a utilizatorului) nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiţii este îndeplinită:

 1. operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
 2. operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate menţionat la alineatul (1) nu mai este susceptibil să se materializeze;
 3. ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de

Pentru exercitarea drepturilor ce vor fi detaliate în prezenta Politică, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

 • Responsabil cu protecţia datelor: Mora Robert E-mail: raropem.robert@gmail.com
 • Tel: 0752669616
 • Fax:
 • Adresă de corespondenţă: Baia Mare, str. Depozitelor nr.2

Evidențele activităților de prelucrare

Conform Regulamentului GDPR, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să păstreze, pe o perioadă rezonabilă, evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Astfel, aceste evidențe vor cuprinde toate următoarele informații:

 • numele şi datele de contact ale operatorului scopurile prelucrării;
 • descrierea categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal; categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal; dacă este cazul/posibil:
 • transferurile de date cu caracter personal
 • termenele-limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate

Obligația detaliată anterior nu se aplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de 250 de angajaţi, cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate

Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălării securității datelor cu caracter personal

Conform art. 33 alin. 1 din GDPR, în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care am luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor datelor cu caracter personal

Raportat la prevederile art. 34 din GDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, vom informa persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, cu excepția situațiilor în care:

au fost implementate măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

au fost luate măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate menţionat anterior nu mai este susceptibil să se materializeze; ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Social Media

Facebook plugins (Like & Share Button)

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială facebook.com. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Facebook (un “f” alb pe o placă albastră sau un semn “thumbs up”) sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei “Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul pluginurilor Facebook pot fi văzute aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În măsura în care utilizați extensia Like, veți aprecia pagina de Facebook a site-ului nostru fără a fi nevoie să îl părăsiți. În măsura în care utilizați extensia Share, veți distribui site-ul nostru sau un anumit conținut din cadrul acestuia pe pagina dumneavoastră personală de Facebook, fără a fi nevoie să părăsiți site-ul.

Prin intermediul pluginului, Facebook primește informațiile pe care dumneavoastră le accesați pe site-ul nostru. În cazul în care sunteți conectat și la Facebook în același timp, Facebook poate atribui acțiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră și, implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră interacționați cu pluginurile, de exemplu făcând click pe butonul Like sau distribuind un anumit conținut de pe site, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Facebook și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Facebook, există totuși posibilitatea ca rețeaua de socializare să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

Făcând click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Facebook. Nu deținem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității.

 

Dacă nu veţi dori ca Facebook să asocieze vizita dumneavoastră pe acest site cu informaţiile contului dumneavoastră de Facebook, aveţi posibilitatea să vă delogaţi.

 

Instagram Plugin

 

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială Instagram, funcții oferite de Instagram Inc., cu sediul în 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Instagram sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei “Instagram Social Plugin”.

 

Prin intermediul pluginului, Instagram este informat cu privire la acțiunile realizate de dumneavoastră pe pagina noastră. În cazul în care sunteți conectat și la contul personal de pe reţeaua de socializare în același timp, aceasta poate atribui acțiunile realizate pe pagina contului dumneavoastră de Instagram şi, implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră accesați pluginurile, informațiile corespunzătoare sunt transferate din browserul dvs. pe rețeaua de socializare și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Instagram, există totuși posibilitatea ca aceasta să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

 

Făcând click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Instagram. Nu deținem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Instagram, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate Instagram la: https://help.instagram.com/155833707900388.

 

Dacă sunteţi membru al Instagram și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe Instagram, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua de socializare înainte de a vizita acest site.

 

Pluginul Tumblr

 

Acest site utilizează anumite pluginuri Tumblr, acestea fiind operate de Tumblr Inc., cu sediul în 35 East, 21st. Street, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Aceste pluginuri vă permit să faceţi publică o postare sau o pagină pe Tumblr. Atunci când vizitaţi acest site folosind Tumblr, browser-ul stabileşte o conexiune directă cu serverele Tumblr. Noi nu avem nicio influenţă asupra volumului de date accesat de Tumblr şi transmis prin acest plugin. Din experienţă proprie, este posibil ca adresa IP şi URL a respectivului site să fie transmise.

 

Mai multe informaţii pot fi găsite în politica de confidenţialitate a Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy

 

Twitter plugin

 

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială twitter.com. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Twitter.

 

Prin intermediul pluginului, Twitter primește informațiile pe care dumneavoastră le accesați pe pagina noastră. În cazul în care sunteți conectat şi la rețeaua de socializare în același timp, Twitter poate atribui acțiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră de Twitter şi, implicit, dumneavoastră personal.

Când dumneavoastră interacționați cu plugin-urile, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Twitter și stocate. Chiar dacă nu sunteți membru Twitter, există totuși posibilitatea ca aceasta să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

 

Făcând click pe unul dintre butoanele de plugin, vă puteţi exprima acordul cu privire utilizarea acestora și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Twitter. Nu deţinem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Twitter, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate Twitter la: https://twitter.com/en/privacy.

 

Dacă sunteți membru al Twitter și nu doriți ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului și să le lege de datele deja stocate pe Twitter, trebuie să vă deconectați de la rețeaua de socializare înainte de a vizita site-ul.

 

Google+ plugin

 

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială Google+. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Google+.

 

Prin intermediul pluginului, Google primește informațiile pe care un dumneavoastră le accesaţi pe pagina noastră. În cazul în care sunteţi conectat şi la reţeaua de socializare în acelaşi timp, Google poate atribui acţiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră de Google+ şi, implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră interacționaţi cu pluginurile, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Google+ și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteţi membru Google+, există totuși posibilitatea ca aceasta să obţină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

 

Făcând click pe unul dintre butoanele de plugin, vă puteţi exprima acordul cu privire utilizarea acestora și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Google+. Nu deţinem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Google+, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate Google+ la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Dacă sunteţi membru al Google+ și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe Google+, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua de socializare înainte de a vizita site-ul.

 

LinkedIn plugin

 

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială LinkedIn.

 

Prin intermediul pluginului, LinkedIn este informat cu privire la activitatea dumneavoastră pe website-ul nostru, iar dacă sunteţi conectat şi la reţeaua de socializare în acelaşi timp, LinkedIn poate atribui acţiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră şi, implicit, dumneavoastră personal. Chiar dacă nu sunteți membru LinkedIn, există totuși posibilitatea ca aceasta să obţină și să stocheze adresa dumneavoastră IP prin intermediul plugin-ului. De asemenea, când interacționați cu plugin-urile, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browser-ul dvs. pe LinkedIn și stocate acolo.

 

Dacă sunteţi membru LinkedIn și nu doriți ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe LinkedIn, trebuie să vă deconectați de la rețeaua de socializare înainte de a vizita site-ul.

 

Făcând click pe unul dintre butoanele de plugin, vă puteţi exprima acordul cu privire utilizarea acestora și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către LinkedIn. Nu deţinem controlul asupra naturii și scopului datelor transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către LinkedIn, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate LinkedIn la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or- search&veh=www.google.ro%7Cor-search.

 

Pluginul XING

 

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială XING.

 

Prin intermediul pluginului, XING primește informații cu privire la activitatea dumneavoastră pe website- ul nostru. În cazul în care sunteţi conectat şi la reţeaua de socializare în acelaşi timp, XING poate atribui acţiunile realizate pe pagina contului dumneavoastră şi, implicit, dumneavoastră personal. Când interacționaţi cu pluginurile, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe XING și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteţi membru XING, există totuși posibilitatea ca aceasta să obţină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

 

Făcând click pe unul dintre butoanele de plugin, vă puteţi exprima acordul cu privire utilizarea acestora și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către XING. Nu deţinem controlul asupra naturii și scopului datelor transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către XING, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate XING la: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 

Dacă sunteţi membru XING și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe XING, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua de socializare înainte de a vizita site-ul.

 

Pinterest plugin

 

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială Pinterest.

 

Prin intermediul pluginului, Pinterest primește informații cu privire la activitatea dumneavoastră pe website-ul nostru. În cazul în care sunteţi conectat şi la reţeaua de socializare în acelaşi timp, Pinterest poate atribui acţiunile realizate pe pagina contului dumneavoastră şi, implicit, dumneavoastră personal. Când interacționaţi cu pluginurile, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Pinterest și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteţi membru Pinterest, există totuși posibilitatea ca acesta să obţină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

 

Făcând click pe unul dintre butoanele de plugin, vă puteţi exprima acordul cu privire utilizarea acestora și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Pinterest. Nu deţinem controlul asupra naturii și scopului datelor transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Pinterest, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate Pinterest la: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

 

Dacă sunteţi membru Pinterest și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe Pinterest, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua de socializare înainte de a vizita site-ul.

 

Newsletter

 

Pentru a primi un newsletter, este necesară indicarea unei adrese de e-mail valide, alături de informaţii specifice prin care se poate identifica titularul acestei adrese. De asemenea, este necesar consimţământul dvs. pentru transmiterea newsletter-ului şi, de aceea, vă informăm că orice alte date cu caracter personal vor fi colectate şi stocate doar în baza acordului dvs. Datele astfel colectate sunt prelucrate doar în vederea transmiterii newsletter-ului şi nu vor fi transmise terţilor.

 

Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

 

Plug-ins și Tools

 Youtube

 

Site-ul nostru utilizează plugin-urile platformei YouTube, care este operat de Google. Operatorul site-ului web este YouTube, LLC, Cherry Ave 901, San Bruno, CA 94066, SUA.

 

Dacă vizitați o pagină de pe site-ul nostru în care a fost integrat un plug-in YouTube, va fi creată o conexiune cu serverele YouTube. În consecință, serverul YouTube va fi anunțat, care dintre paginile au fost vizitate de dumneavoastră

 

În plus, YouTube va putea să introducă şi cookie-uri diferite, cu ajutorul cărora se vor putea obține informații despre vizitatorii site-ului nostru. Printre altele, aceste informații vor fi utilizate pentru a genera statistici video cu scopul de a îmbunătăți ușurința în utilizarea site-ului și de a preveni încercările de fraudare.

 

Dacă sunteți conectat (ă) la contul dvs. YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, permiteți YouTube să aloce direct modelele dvs. de navigare în profilul dvs. personal. Aveți opțiunea de a preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul YouTube.

 

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a vă prezenta conținutul online într-o manieră atrăgătoare. Conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, acesta este un interes legitim.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat. Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) ar trebui să aibă la bază Clauzele Contractuale Standard (SCC

– Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene.

 

Pentru mai multe informații despre modul în care YouTube gestionează datele despre utilizatori, consultați Politica de confidențialitate YouTube privind datele de la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Vimeo

 

Site-ul nostru utilizează plugin-uri ale portalului video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA.

 

Dacă vizitați una dintre paginile de pe site-ul nostru în care a fost integrat un plug-in Vimeo, va fi creată o conexiune la serverele Vimeo. În consecință, serverul Vimeo va primi informații cu privire la paginile pe care le-ați vizitat. În plus, Vimeo va primi adresa IP. Acest lucru se va întâmpla și dacă nu v-ați conectat la Vimeo sau nu aveți un cont la Vimeo. Informațiile înregistrate de Vimeo vor fi transmise către serverul Vimeo din Statele Unite.

 

Dacă sunteți conectat (ă) la contul dvs. Vimeo, permiteți Vimeo să aloce direct modelele dvs. de navigare în profilul dvs. personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul dvs. Vimeo.

 

Utilizarea Vimeo se bazează pe interesul nostru de a vă prezenta conținutul online într-o manieră atrăgătoare. Conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, acesta este un interes legitim.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Vimeo foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii, accesaţi https://www.activecampaign.com/legal/scc şi întreaga politică privind confidenţialitatea disponibilă aici: https://vimeo.com/privacy.

 

Google Web Fonts

 

Acest site utilizează Fonturile Web furnizate de Google pentru a asigura utilizarea uniformă a fonturilor pe acest site.

 

Când accesați o pagină de pe acest website, browserul dvs. va încărca, ca urmare a stabilirii unei conexiuni cu serverele Google, fonturile web necesare afișării corecte a textului și a fonturilor. Astfel,

 

Utilizarea Google Web Fonts se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, existând un interes legitim în prezentarea uniformă a fontului pe acest website. Dacă există un consimţământ exprimat în acest sens (de exemplu, consimțământul la arhivarea cookie-urilor), datele vor fi procesate exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

 

Pentru mai multe informații despre modul în care Google Web Fonts se ocupă de datele utilizatorului, consultați Politica de confidențialitate disponibilă la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Adobe Typekit

 

Pentru a asigura o reprezentare uniformă a anumitor fonturi, site-ul nostru utilizează fonturi numite Fonturi Web Adobe Typekit furnizate de Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).

 

Când accesați paginile site-ului nostru web, browser-ul dvs. va încărca automat fonturile necesare direct de pe site-ul Adobe pentru a le putea afișa corect pe dispozitiv. Ca rezultat, browser-ul dvs. va stabili o conexiune cu serverele Adobe din Statele Unite. Prin urmare, Adobe poate constata că adresa IP a fost utilizată pentru a accesa site-ul nostru. Conform informațiilor furnizate de Adobe, nu vor fi stocate cookie- uri în legătură cu furnizarea fonturilor.

 

Adobe deține o certificare în conformitate cu protecția privată UE-SUA. Scutul de confidențialitate este un acord ratificat între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, care vizează garantarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor. Pentru mai multe informații, urmați acest link: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html. Utilizarea fonturilor Adobe Typekit Web este necesară pentru a asigura prezentarea uniformă a fonturilor pe site-ul nostru. Aceasta constituie un interes legitim, așa cum este definit în art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Pentru mai multe informații despre fonturile Adobe Typekit Web, consultaţi https://fonts.adobe.com/typekit

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat. Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) ar trebui să aibă la bază Clauzele Contractuale Standard (SCC

– Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Declarația de confidențialitate a datelor Adobe poate fi accesată la: https://www.adobe.com/ro/privacy/policy.html

 

Google Maps

 

Acest site utilizează Google Maps, un serviciu de mapare şi localizare, prin intermediul unui API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.

 

Pentru a garanta protecția datelor pe site-ul nostru, veți descoperi că Google Maps a fost dezactivat atunci când vizitați site-ul nostru pentru prima dată. O conexiune directă la serverele Google nu va fi stabilită înainte de activarea autonomă a Hărților Google, adică cu consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Acest lucru va împiedica transferul datelor către Google în timpul primei vizite pe site-ul nostru. După ce ați activat serviciul, Google Maps va stoca adresa IP. De regulă, este transferat ulterior pe un server Google din Statele Unite, unde este stocat. Furnizorul acestui site web nu are control asupra acestui transfer de date odată ce Google Maps a fost activat.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Google Maps foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii, consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la adresa următoare: https://policies.google.com/privacy

 

Google reCaptcha

 

Utilizăm “Google reCAPTCHA” (denumit în continuare “reCAPTCHA”) pe site-ul noastre. Furnizorul este Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (“Google”). Scopul reCAPTCHA este de a determina dacă datele introduse pe site-ul nostru (de exemplu, informațiile introduse într-un formular de contact) sunt furnizate de un utilizator uman sau de un program automatizat. Pentru a determina acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorilor site-ului bazându-se pe o varietate de parametri. Această analiză este declanșată automat de îndată ce vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru această analiză, reCAPTCHA evaluează o varietate de date (de exemplu adresa IP, timpul pe care vizitatorul site-ului le-a petrecut pe site sau mișcările cursorului inițiate de utilizator). Datele urmărite în timpul acestor analize sunt trimise la Google. Analizele reCAPTCHA rulează în întregime în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt avertizați că o analiză este în curs de desfășurare.

Datele sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorii site-ului web au un interes legitim, pentru a proteja conținutul web al operatorului împotriva utilizării abuzive de către sistemele automatizate de spionaj industrial și împotriva SPAM.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Google reCatpcha foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii, consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google disponibile aici: https://policies.google.com/privacy şi aici https://policies.google.com/terms?hl=en

 

Chat Online

 

Platforme Chat Online Facebook Messenger

Pe acest website folosim Facebook Messenger, aplicație gratuită de mesagerie instantanee, asigurându-

se astfel schimbul instantaneu de mesaje de tip text cu una sau chiar mai multe persoane sau calculatoare deodată. Este o aplicație și platformă americană de mesagerie dezvoltată de Facebook, Inc. Dezvoltată inițial ca Facebook Chat în 2008, compania și-a reînnoit serviciul de mesagerie în 2010.

 

Prin intermediul Facebook Messenger, vă putem asigura asistență rapidă, permițând interacțiunea cu noi, inclusiv prin urmărirea achizițiilor, prin primirea notificărilor și inițierea de conversații personale cu reprezentanții serviciului clienți ai companiei.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Facebook Messenger este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitatea prelucrării. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Facebook Irlanda poate fi contactată online sau prin poștă la următoarea adresă Facebook Irlanda Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda.

 

Datele colectate prin intermediul Facebook Messenger sunt utilizate, printre altele, pentru oferirea, personalizarea și îmbunătățirea chat-ului, pentru a permite oferirea de servicii de analiză, dar și pentru comunicarea cu dumneavoastră.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Facebook Messenger respectă prevederile GDPR și Clauzele Contractuale Standard (SSC – Standard Contractual Clauses) aprobate de Comisia Europeană, luând în considerare în permanență deciziile acesteia cu privire la transferurile de date către Statele Unite și alte țări. Comisia Europeană a recunoscut ţări precum Andorra, Argentina, Canada (organizații comerciale), Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția și Uruguay ca oferind o protecție adecvată.

 

Mai multe informații sunt disponibile aici https://www.facebook.com/privacy/explanation şi aici https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

 

WhatsApp

 

Prin intermediul WhatsApp, asigurăm o comunicare eficientă cu clienții noștri. Pentru cei care locuiesc într-o țară din Spațiul Economic European (care include Uniunea Europeană) și orice altă țară sau teritoriu inclus (denumită în mod colectiv “Regiunea Europeană”), Whatsapp este operat de către WhatsApp Ireland Limited, cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

 

Conform politicii WhatsApp, care poate fi consultată și analizată aici: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy, Whatsapp Ltd. fiind și parte din Companiile Facebook, prin intermediul acestui serviciu se colectează și prelucrează date cu caracter personal cu respectarea principiilor de securitate și confidențialitate aplicabile la nivel european (în special, RGPD) sau la nivel internațional (dacă vorbim de servicii puse la dispoziție de Whatsapp Inc. – EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework).

 

Prin intermediul Whastapp se prelucrează:

 

date furnizate chiar de către utilizatori (cum ar fi cele legate de contul de utilizatori – numărul de telefon, nume de profil, fotografia – conexiunile utilizatorului. În ceea ce privește mesajele transmise, acestea nu sunt stocate pe serverele WhatsApp, cu excepția celor care nu putut fi trimise (spre exemplu, pentru un utilizator offline) și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile înainte de a fi șterse.

date colectate în mod automat (informații privind status-ul utilizatorului “last seen status”, preferințe ale utilizatorului stocate prin intermediul cookies, adresa IP, informații legate de browser, unele informații legate de tranzacții și plăți – pentru termenii și condițiile privind plățile, recomandăm să consultați https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#payments-in).

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Whatsapp este reprezentat de art. 6 lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitatea prelucrării.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

WhatsApp foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR, conform informaţiilor disponibile aici https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations

 

Comunicări Audio-Video

 

Servicii de comunicare Audio-Video

 

Folosim instrumente specifice conferințelor online, pentru comunicarea cu clienții noștri. Dacă alegeți să comunicați cu noi printr-unul din aceste tool-uri, datele dvs. personale vor fi colectate și prelucrate atât de noi, cât și de către furnizorul respectiv.

 

Aceste tool-uri colectează toate informațiile pe care le furnizați dvs. (spre exemplu, adresa de e-mail sau numărul dvs. de telefon). Sunt procesate și alte informații precum durata conferinței, timpul petrecut în cadrul respectivei conferințe, numărul de participanți, alte informații specifice funcționării acestor instrumente, dar și date tehnice (cum ar fi: adrese IP, tipul dispozitivelor utilizate, tipul și versiunea sistemului de operare, detalii despre camera și microfonul folosit, dar și date și informații de conținut – mesaje text, mesaje vocale, fotografii și fișiere încărcate etc.).

 

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestor tool-uri sunt reprezentate de:

 

art. 6 lit. b) din Regulament, pentru a comunica eficient cu partenerii noștri contractuali și cu actualii sau potențialii clienți;

 

art. 6 lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitatea prelucrării, din perspectiva simplificării și accelerării comunicării cu noi.

Cu toate acestea, vă aducem la cunoștință faptul că nu deținem în totalitate controlul asupra tuturor aspectelor procedurale și de de legalitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, sens în care vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale furnizorilor de astfel de instrumente de video- audio comunicare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul dvs., utilizarea respectivului tool se va face în baza acestui consimțământ, până la retragerea acestuia.

 

În ceea ce privește durata de stocare a datelor prelucrate ca urmare a utilizării acestor instrumente, în afara perioadelor legale privind stocarea, la solicitarea dvs. sau dacă stocarea nu mai este necesară, datele cu caracter personal vor fi șterse de către noi. Însă, pentru mai multe detalii privind stocarea datelor de către furnizorii de tool-uri de comunicare audio-video în scopuri proprii, vă rugăm să-i contactați și să studiați politicile acestora de confidențialitate.

 

Zoom

 

Folosim Zoom pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră. Furnizorul acestui serviciu este Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, Etajul 6, San Jose, CA 95113, SUA. Pentru detalii despre prelucrarea datelor, consultați politica de confidențialitate a Zoom: https://zoom.us/en- us/privacy.html.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Transmiterea datelor către Statele Unite ale Americii prin Zoom se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii găsiți aici: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

 

Skype

 

Folosim Skype pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră. Furnizorul acestui serviciu este Skype Technologies S.A.R.L (cunoscută și sub numele de Skype Software S.A.R.L, Skype Communications S.A.R.L, Skype Inc. și Skype Limited) care este o companie de telecomunicații cu sediul în orașul Luxembourg, Luxemburg ( 23-29 Rives de Clausen, L-2165) și în Palo Alto, CA, Statele Unite.

 

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite aici: https://privacy.microsoft.com/en- us/privacystatement

 

Microsoft Teams

 

Folosim Microsoft Teams pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră. Microsoft Teams este o platformă de comunicare de afaceri dezvoltată de Microsoft, ca parte a familiei de produse Microsoft 365.

 

Microsoft a aderat la principiile de transfer UE-SUA și Elveția-SUA Privacy Shields, însă Cadrul scutului de confidențialitate ca bază legală pentru transferurile de date cu caracter personal trebuie interpretat și aplicat în lumina hotărârii Curții de Justiție a UE în cauza C-311/18.

 

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite aici: https://privacy.microsoft.com/en- us/privacystatement

 

Google Meet

 

Folosim Google Meet pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră. Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. În Spațiul Economic European (SEE) și Elveția, serviciile Google sunt furnizate de către Google Ireland Limited încorporată și care funcționează în conformitate cu legislația Irlandei (număr înregistrat: 368047), cu sediul în Casa Gordon, strada Barrow, Dublin 4, Irlanda.

 

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă recomandăm să consultați politica disponibilă aici: https://policies.google.com/privacy

 

Publicitate și Analiză

 

Google Analytics

 

Acest site utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 

Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către utilizatori. Informațiile generate de cookie- uri cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui site web este, de obicei, transferat pe un server Google din Statele Unite, unde este stocat.

 

Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și activitățile de publicitate ale operatorului.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Transmiterea datelor către Statele Unite ale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene.

 

Anonimizare IP

 

Pe acest site am activat funcția de anonimizare IP. Ca rezultat, adresa IP va fi abreviată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Convenția privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în Statele Unite. IP-ul complet va fi transmis către unul dintre serverele Google din Statele Unite și va fi abreviat acolo doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site, Google va folosi aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a acestui site, pentru a genera rapoarte privind activitățile site-ului web și pentru a furniza alte servicii operatorului acestui site în legătură cu utilizarea site-ului. Adresa IP transmisă împreună cu Google Analytics din browserul dvs., nu vor fi fuzionate cu alte date din posesia Google.

 

Browser plug-in

 

Aveți opțiunea de a preveni arhivarea cookie-urilor făcând modificări pertinente ale setărilor software-ului browserului dvs. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site. În plus, aveți opțiunea de a preveni înregistrarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa IP) de către Google, precum și de prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug- in disponibil sub link-ul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Obiecția față de înregistrarea datelor

 

Aveți opțiunea de a împiedica înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics făcând click pe următorul link. Acest lucru va duce la plasarea unui cookie de renunțare, care împiedică înregistrarea datelor dvs. în timpul viitoarelor vizite la acest site: dezactivarea Google Analytics.

 

Pentru mai multe informații despre manipularea datelor utilizatorilor de către Google Analytics, consultați Declarația privind confidențialitatea datelor Google la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

 

Parametrii demografici furnizați de Google Analytics

 

Acest site utilizează funcția “parametri demografici” furnizată de Google Analytics, prin intermediul cărora se generează rapoarte care oferă informații privind vârsta, genul și interesele vizitatorilor site-ului web. Sursele acestor informații sunt publicitatea pe criterii de interes generată de Google, precum și datele vizitatorilor obținute de la terţi prestatori de servicii. Aceste date nu pot fi alocate unui anumit individ. Aveți opțiunea de a dezactiva această funcţie în orice moment, făcând modificări pertinente ale setărilor pentru publicitate în contul dvs. Google sau puteți în general, interzice înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics.

 

Alte servicii de publicitate și analiză Google Analytics Remarketing

Site-ul nostru utilizează funcțiile Google Analytics Remarketing, în combinație cu funcțiile Google

AdWords și Google DoubleClick, care funcționează pe toate dispozitivele. Furnizorul acestor soluții este Google Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043.

 

Această funcție permite conectarea grupurilor țintă publicitare generate cu Google Analytics Remarketing cu funcțiile Google AdWords și Google DoubleClick, care funcționează pe toate dispozitivele. Acest lucru face posibilă afișarea mesajelor publicitare personalizate bazate pe interes, în funcție de modelele de utilizare anterioară și de navigare pe un dispozitiv (de exemplu, telefonul mobil) într-o manieră adaptată atât pentru dvs., cât și pentru oricare dintre dispozitivele dvs. (de exemplu, tabletă sau PC).

 

Dacă ne-ați dat consimțământul, Google va conecta progresul browserului web și al aplicației la contul dvs. Google în acest scop. Prin urmare, este posibil să fie afişate aceleași mesaje publicitare personalizate pe fiecare dispozitiv pe care vă conectați cu contul dvs. Google.

 

Pentru a susține această funcție, Google Analytics înregistrează ID-urile autentificate ale utilizatorilor temporar conectați la datele Google Analytics pentru a defini și a compila grupurile țintă pentru ca anunțurile să fie afișate pe toate dispozitivele.

 

Aveți opțiunea de a crea obiecții permanente în ceea ce privește remarketingul / direcționarea pe toate dispozitivele, dezactivând publicitatea personalizată în contul dvs. Google. Pentru a face acest lucru,  urmați acest link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Consolidarea datelor înregistrate în contul dvs. Google va avea loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. pe care îl puteți da companiei Google și, de asemenea, revoca (articolul 6 alin. 1 lit. a GDPR).

Procesele de înregistrare a datelor care nu sunt consolidate în contul dvs. Google (de exemplu, pentru că nu aveți un cont Google sau v-ați opus consolidării datelor), înregistrarea datelor se face pe baza articolului Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim rezidă din faptul că operatorul site-ului are un interes legitim în analiza anonimă a vizitatorului site-ului web în scopuri publicitare.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro

Transmiterea datelor către Statele Unite ale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene.

 

Pentru mai multe informații și reglementări pertinente privind protecția datelor, consultați Politicile de confidențialitate ale datelor Google la: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

 

Google Ads and Google Conversion Tracking

 

Acest site utilizează Google Ads. Ads este un program promoțional online al Google Inc. – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii (“Google”).

 

În legătură cu Google Ads, folosim un instrument numit Urmărirea conversiilor. Dacă dați click pe un anunț publicat de Google, va fi plasat un modul cookie pentru scopuri de urmărire a conversiilor. Fișierele cookie sunt fișiere text minuțioase pe care browserul web le plasează pe computerul utilizatorului. Aceste cookie-uri expiră după 30 de zile și nu sunt folosite pentru a identifica personal utilizatorii. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site și cookie-ul nu a expirat încă, Google va putea recunoaște faptul că utilizatorul a făcut click pe un anunț și a fost conectat la această pagină.

 

Un alt modul cookie este alocat fiecărui client Google Ads. Aceste module cookie nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților Ads. Informațiile obținute cu ajutorul modulelor cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții Ads care au optat pentru utilizarea urmăririi conversiilor. Utilizatorii primesc numărul total de utilizatori care au făcut click pe anunțurile lor și au fost conectați la o pagină echipată cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ele nu primesc nicio informație care să le permită să identifice personal acești utilizatori. Dacă nu doriți să fiţi implicat, aveți opțiunea de a obiecta față de această utilizare prin dezactivarea cu ușurință a modulului cookie de urmărire a conversiilor Google prin intermediul browserului dvs. web în conformitate cu setările utilizatorului. Dacă faceți acest lucru, nu veți fi inclus în statisticile privind Urmărirea conversiilor.

 

Depozitarea cookie-urilor “Conversion” și utilizarea acestui instrument de urmărire se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor, în scopul optimizării ofertelor web și a publicității operatorului.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

Transmiterea datelor către Statele Unite ale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene.

 

Pentru a consulta informații mai detaliate despre Google Ads și Urmărirea conversiilor Google, consultați Politicile de confidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Puteți configura browser-ul dvs. în așa fel încât să fiți notificat în orice moment când sunt plasate module cookie și puteți permite cookie-urile numai în anumite cazuri sau să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau pentru toate situaţiile și puteți, de asemenea, să activați ștergerea automată a cookie- urilor după închiderea browserului. Dacă dezactivați modulele cookie, funcțiile acestui site Web pot fi limitate.

 

Google Adsense

 

Acest site utilizează Google AdSense, un serviciu pentru integrarea anunțurilor oferite de Google Inc. (“Google”). Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.

 

Google AdSense utilizează așa-numitele cookie-uri; adică fișierele text stocate pe computer și care

permit analizarea utilizării de către dvs. a acestui site web. Google AdSense utilizează, de asemenea, așa- numitele Web Beacons (grafică invizibilă). Aceste beaconuri Web pot fi folosite pentru a analiza informații, cum ar fi datele privind traficul vizitatorilor pe acest site web.

 

Informațiile generate de cookies și Web Beacons cu privire la utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP) și livrarea formatelor publicitare sunt transferate pe un server Google din Statele Unite, unde sunt arhivate. Google poate să distribuie aceste informații partenerilor contractuali Google. Cu toate acestea, Google nu va alătura adresa IP cu alte date stocate de Google.

 

Stocarea cookie-urilor AdSense se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor, în scopul optimizării ofertelor web și a publicității operatorului.

 

Puteți preveni instalarea acestor cookie-uri făcând o ajustare pertinentă a setărilor software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Prin utilizarea acestui site, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor pe care le colectăm despre dvs. în modul descris mai sus și că sunteți de acord cu scopul de utilizare menționat mai sus.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

 

Transmiterea datelor către Statele Unite ale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene. Pentru mai multe informaţii, consultați Politicile de confidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Facebook Pixel

 

Pentru a măsura ratele de conversie, site-ul nostru utilizează pixelul activității vizitatorilor Facebook, operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (“Facebook”).

 

Acest instrument permite urmărirea vizitatorilor paginii după ce au fost conectați la site-ul web al furnizorului după ce au făcut click pe un anunț Facebook. Acest lucru face posibilă analizarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea campaniilor viitoare de publicitate.

 

Pentru operatorii acestui site, datele colectate sunt anonime. Nu suntem în situația de a ajunge la nicio concluzie cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, Facebook arhivează informațiile și le procesează, astfel încât să fie posibilă conectarea la profilul respectiv, iar Facebook este în măsură să utilizeze datele în scopuri promoționale proprii, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor din Facebook. Aceasta permite Facebook să afișeze anunțuri atât pe paginile Facebook, cât și în afara Facebook. Operatorii acestui site nu au niciun control asupra utilizării acestor date.

 

Utilizarea Facebook Pixel se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în campanii de publicitate eficiente, care includ și medii sociale.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

 

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

Transmiterea datelor către Statele Unite ale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC)   ale Comisiei Europene. În politicile Facebook privind confidențialitatea datelor, veți găsi informații suplimentare despre protejarea confidențialității la adresa: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

De asemenea, aveți opțiunea de a dezactiva funcția de remarketing “Audiențe personalizate” din secțiunea Setări pentru anunțuri de sub https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să vă conectați la Facebook.

 

Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizatori prin Facebook pe site- ul Web al Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

 

Hotjar

 

Acest site utilizează Hotjar. Furnizorul este Hotjar Ltd., cu sediul în Centrul de afaceri St Julians, Str. Elia Zammit nr. 3, Nivelul 2, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

 

Hotjar este un instrument folosit pentru a analiza modelele de utilizatori pe acest site. Hotjar are, de asemenea, capacitatea de a determina cât timp a rămas cursorul într-o anumită poziție. Bazându-se pe aceste informații, Hotjar compilează așa-numitele Heatmaps, care fac posibilă determinarea părților site- ului pe care vizitatorul le revizuiește cu preferință. De asemenea, se poate stabili cât timp ați rămas pe o pagină a site-ului și când ați plecat. De asemenea, se poate determina momentul în care ați suspendat efectuarea intrărilor într-un formular de contact (așa-numitele canale de conversie).

 

În plus, Hotjar poate fi utilizat pentru a obține feedback direct de la vizitatorii site-ului. Această funcție vizează îmbunătățirea ofertelor site-urilor web ale operatorului de site.

 

Hotjar utilizează cookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dvs. și stocate de browser. Scopul lor este să facă prezentarea site-ului mai prietenoasă, mai eficientă și mai sigură. Aceste module cookie permit determinarea, în special, dacă site-ul a fost utilizat cu un anumit dispozitiv sau dacă funcțiile Hotjar au fost dezactivate pentru respectivul browser. Fișiere cookie Hotjar vor rămâne pe dispozitiv până când le ștergeți.

 

Puteți configura browser-ul dvs. în așa fel încât să fiți notificat în orice moment când sunt plasate module cookie și puteți permite cookie-urile numai în anumite cazuri sau să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri și puteți, de asemenea, să activați ștergerea automată a cookie-urilor după închiderea browserului. Dacă dezactivați modulele cookie, funcțiile acestui site Web pot fi limitate.

 

Utilizarea Hotjar și stocarea cookie-urilor Hotjar se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site- ului are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor, în scopul optimizării ofertelor web și a publicității operatorului.

 

Dezactivarea Hotjar

 

Dacă doriți să dezactivați înregistrarea datelor de către Hotjar, faceți click pe link-ul de mai jos și urmați instrucțiunile furnizate sub linkul: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Rețineți că va trebui să dezactivați separat Hotjar pentru fiecare browser și fiecare dispozitiv. Pentru mai multe informații detaliate despre Hotjar și despre datele care trebuie înregistrate, consultați Declarația de confidențialitate a Hotjar de la date, sub linkul următor: https://www.hotjar.com/privacy.

 

Amazon Partnerprogram

 

Operatorii acestui site participă la programul partenerilor UE Amazon. Amazon integrează pe acest site anunțuri și link-uri către site-ul Amazon.com, ceea ce ne permite să generăm câștiguri sub formă de rambursări de costuri publicitare. Amazon utilizează cookie-uri pentru acest program pentru a putea determina sursa de comenzi plasate. Acest lucru permite companiei Amazon să determine dacă ați făcut click pe link-ul partener de pe acest site.

 

Arhivarea cookie-urilor Amazon se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. În baza regulamentului, operatorul site-ului web are un interes legitim să facă acest lucru, deoarece determinarea câștigurilor afiliate ale operatorului de site web depinde de plasarea cookie-urilor.

 

Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat. Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) ar trebui să aibă la bază Clauzele Contractuale Standard (SCC

– Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor de către Amazon, consultați Declarația privind confidențialitatea datelor Amazon, la adresa următoare: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496.

 

E-Commerce și Modalități de Plată

 

E-commerce

 

Prelucrăm date cu caracter personal atât cât este necesar pentru a încheia sau modifica un raport contractual cu societatea noastră/societatea care administrează acest site, respectând prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR1. Astfel, prelucrăm (colectăm, înregistrăm, structurăm, stocăm, modificăm, extragem etc.) datele cu caracter personal din momentul accesării acestui website numai cu scopul facilitării accesului la produsele sau serviciile noastre sau/şi pentru a încasa contravaloarea acestora.

 

Livrare comenzi online

 

Asigurăm, prin servicii de curierat, livrarea produselor comandate de dumneavoastră. Datele  cu  caracter personal prelucrate pentru livrarea comenzilor efectuate sunt protejate de fiecare  prestator  de  astfel  de servicii, conform Politicilor proprii de confidențialitate. Baza legală pentru  prelucrarea  datelor  necesare procesării livrărilor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR (dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, v-ați dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul de livrare a comenzilor), art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte) și art. 6 alin. 1 lit. f) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

Scopurile, pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate, sunt expres prevăzute în Politicile de confidențialitate ale prestatorilor de astfel de servicii, detalieri existând și cu privire la transferul datelor (către afiliați, parteneri, angajați, autorități și instituții publice), dar și cu privire la temeiurile legale sau durata de prelucrare și stocare.

 

DHL

 

Comanda dumneavoastră, plasată pe acest website, va fi livrată prin intermediul serviciilor de curierat asigurate de DHL. Societatea care asigură livrările este Deutsche Post AG, înregistrată sub nr. HRB 6792 și având ca număr de identificare TVA DE 169838187, cu sediul principal în Bonn, Charles-de-Gaulle- Straße 20, 53113, Germania.

 

Deutsche Post AG și filialele sale care operează sub marca DHL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele scopuri:

 

 1. pentru faza precontractuală și pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte:
  1. se prelucrează date precum: date de identificare ale clientului, email, telefon, adrese de livrare, date
  2. baza legală pentru prelucrarea datelor anterior menționate este 6 alin. 1 lit. b) din Regulament.
 2. pentru scopuri publicitare și de marketing direct:
  1. se prelucrează date precum: nume, adresă de email, date poștale.
  2. baza legală pentru prelucrarea datelor anterior menționate este 6 alin. 1 lit. f) din Regulament;
  3. pentru trimiterea de newslettere, baza legală este reprezentată de 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă vă dezabonați de la comunicările prin e-mail sau vă revocați consimțământul, datele corespunzătoare vor fi eliminate sau blocate din lista de corespondență și nu vor mai fi procesate în aceste scopuri (includerea adresei dvs. de e-mail într-o listă de blocare are loc pentru a proteja interesele legitime ale Companiei Deutsche Post AG în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament).
 3. pentru a garanta securitatea și configurarea conexiunii fără probleme, la momentul vizitării website-urilor Companiei
  1. se prelucrează datele de conectare ale computerului care se conectează la site-ul DHL, o listă cu paginile web pe care le vizitați în cadrul site-ului DHL, data și durata vizitei dvs., adresa IP a dispozitivul , datele de identificare a tipului de browser și a sistemului de operare utilizat.
  2. ca urmare a utilizării formularului de contact sau a solicitării unor informații, se prelucrează date furnizate voluntar de către utilizator, date precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail (baza legală în acest caz fiind 6 alin. 1 lit. a) GDPR).
  3. baza legală pentru prelucrarea datelor menționate anterior este 6 alin. 1 lit. a) din Regulament, durata de stocare a datelor de urmărire web urmând fi stocate pentru o perioadă de 36 de luni și apoi șterse automat.

 

Conform Politicii de confidențialitate, ce poate fi consultată aici: https://www.dhl.com/ro- en/home/footer/local-privacy-notice.html, DHL arată că anumite date de expediere vor fi furnizate autorităților din țara de tranzit sau destinație pentru vămuire și autorizare fiscală sau pentru verificarea securității, în conformitate cu legislațiile din această țară

 

Fan Courier

Pentru livrarea produselor cumpărate de pe acest website colaborăm cu Societatea FAN Courier Express SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 4014/2001 și având cod de înregistrare fiscală RO13838336, societate cu sediul social în București, Str. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, sector 2, cod poștal 020332.

 

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Fan Courier în secțiunea https://www.fancourier.ro/politica-de- confidentialitate/ și în secțiunea https://www.fancourier.ro/politica-de-prelucrare-a-datelor-cu-caracter- personal/, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în următoarele scopuri:

 

pentru desfășurarea și îmbunătățirea activităților specifice de curierat și vânzare online prin intermediul site-urilor www.fancourier.ro și www.selfawb.ro – datele prelucrate în acest scop ar putea include: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, telefon, informații tehnice; pentru activitățile Fan Courier ce au ca obiect marketing, publicitate și post-vânzări – datele prelucrate în acest scop ar putea include: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/ preferințe/ comportament.

 

Fan Courier prelucrează și alte date personale pentru realizarea serviciilor de înlocuire de produse și pentru desfășurarea campaniilor promoționale (cu identificarea câștigătorilor), date cum ar fi: datele de identificare din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal și date bancare.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament, iar durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție de către dumneavoastră.

 

Urgent Cargus

 

Comanda dumneavoastră va fi livrată prin intermediul serviciilor de curierat asigurate de Societatea Urgent Cargus SRL, cu sediul în Măgurele, Sos. Atomiștilor nr.99-115, Corp C1, Jud. Ilfov, având J23/344/2013 și cod unic de înregistrare RO3541906.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, în relația cu Urgent Cargus, sunt prelucrate cu următoarele scopuri:

 

de a desfășura activitatea specifică de curierat și poștă (care include și relaționare cu clienții proprii, evaluări, studii de piață) – datele prelucrate ar putea fi următoarele: nume, prenume, adresă (domiciliu/reședință), cod numeric personal, telefon, fax, e-mail, data și locul nașterii, sex, semnătură, voce, preferințe, precum și alte date tehnice (IP, date colectate prin intermediul cookie- urilor).

de a desfășura activități de marketing și publicitate – datele prelucrate ar putea fi următoarele: nume și prenume, data și locul nașterii, cod numeric personal, telefon/fax, e-mail, adresă (domiciliu/reședință), preferințe, comportament comercial.

 

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Urgent Cargus, puteți consulta Politica proprie aici: https://www.urgentcargus.ro/DOC/Informare-prelucrare-date- personale.pdf și aici https://www.urgentcargus.ro/DOC/Politica-de-prelucrare-a-datelor-cu-caracter- personal.pdf. Temeiul legal în baza căruia are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu acest site și cu Urgent Cargus este reprezentat de art. 6 alin.1 lit. a) din Regulament.

 

Sameday

 

Colaborăm cu Sameday în ceea ce privește serviciile de curierat local, național și internațional pentru comenzile efectuate de dumneavoastră. Sameday este operat de Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A., având CUI RO23743772 și J40/7031/2008 și sediul în București, Splaiul Independenței 319 Clădirea OB17C, Sector 6.

 

Sameday prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu RGPD și în scopurile enumerate mai jos, respectiv:

 

Pentru prestarea și îmbunătățirea serviciilor specifice de poștă și curierat – datele prelucrate le includ pe cele necesare pentru preluarea, validarea, transportul, predarea, facturarea comenzilor, dar și pe cele pentru crearea și administrarea de conturi de utilizator; de asemenea, pot fi colectate și informații privind comportamentul utilizatorilor;

Pentru comunicări, în special cu privire la statusul comenzilor – datele astfel prelucrate pot include nume, prenume, email, telefon;

Pentru apărarea intereselor legitime, cum ar fi pentru luarea măsurilor de prevenire a tentativelor de fraudare sau măsuri de protecție a website-ului https://sameday.ro/ și a utilizatorilor față de atacurile cibernetice.

 

Prelucrarea datelor în scopurile mai sus expuse are ca temei legal art. 6 din Regulament, literele a), b) și f), mai multe detalii putând fi analizate aici: https://sameday.ro/politica-de-confidentialitate/.

 

NemoExpress

 

Prin intermediul serviciilor prestate de Societatea Nemo Expres Logistic S.A., cu sediul în Varteju, str. Unirii nr. 11, clădirea C5, biroul nr. 2, județul Ilfov, având J23/4187/2019 și cod unic de înregistrare RO31692750, asigurăm livrarea comenzilor efectuate pe acest website.

 

Datele cu caracter personal prelucrate pentru serviciile de curierat NemoExpress includ:

 

 1. nume, prenume, adresă, cod numeric personal, email, telefon, fax, adrese de livrare, semnătură, informații tehnice (IP, informații colectate prin intermediul cookie-urilor ) – care sunt prelucrate cu scopul desfășurării activităților de servicii poștale și curierat, pentru realizarea de studii de piață și statistice, dar și pentru transmiterea de informații și răspunsuri la eventuale reclamații;
 2. nume și prenume, data și locul nașterii, telefon, email, adresa, obișnuințe, preferințe, comportamentul utilizatorului – date prelucrate cu scopul desfășurării activităților de marketing, publicitate și promovare, pentru transmiterea de comunicate, dar și pentru monitorizarea vânzărilor și a comportamentului clienților;
 3. în plus față de cele indicate la B, vocea și alte date care rezultă din comunicările cu clienții sunt prelucrate cu scopul evaluării serviciilor oferite de NemoExpress
 4. codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate sunt prelucrate în cadrul campaniilor de

 

Prin consultarea Politicii de prelucrare a datelor, disponibilă aici: https://www.nemoexpress.ro/politica-de- prelucrare-a-datelor-cu-caracter-personal/, NemoExpress prezintă și alte aspecte legate deconfidențialiate și prelucrarea efectivă, temeiurile legale fiind cele prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. a), b) și

 1. f) din Regulament.

 

FedEx

 

Comanda dumneavoastră, plasată pe acest website, va fi livrată prin intermediul serviciilor de curierat asigurate de FedEx. Pe 1 martie 2017, TNT a devenit furnizorul serviciilor FedEx în România, fiind cel care va prelua și va livra toate transporturile FedEx la nivel local.

 

Când utilizați serviciile de curierat FedEx în Europa, datele dumneavoastră personale sunt controlate de FedEx Express International B.V., cu sediul central în Hoofddorp, Taurusavenue 111, Olanda (la nivel global, de FedEx Corporation, cu sediul central în Memphis, Tennessee, Statele Unite).

 

Conform informațiilor disponibile aici: https://www.fedex.com/en-ro/privacy-policy.html, datele cu caracter personal prelucrate de FedEx includ:

 

date de contact (numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon)

date financiare și pe cele privind expedierea (numărul de cont bancar, starea plății, date de facturare, starea unei expedieri, locația livrării, informații vamale etc.)

informații de identificare (numărul permisului de șofer, fiind cea mai puțin invazivă pentru confidențialitate; în situația în care nu dețineți, va fi utilizată o altă metodă de identificare care să asigure identificarea dumneavoastră)

informații despre contul și preferințele dumneavoastră (detalii de logare, istoricul cumpărărilor, eventuale reclamații, preferințe)

date colectate automat (IP, tipul de sistem și browser, site-uri web pe care le vizitați, date temporale etc.)

 

Scopurile pentru care datele enumerate mai sus sunt prelucrate au la bază reglementările legale GDPR (art. 6 lit. a, b, f) și acestea se regăsesc și în scopurile de business urmărite de FedEx, respectiv: dezvoltarea de produse și îmbunătățirea serviciilor FedEx, managementul relațiilor și marketing pentru activități comerciale, management intern, respectarea obligațiilor legale și protejarea intereselor indivizilor.

 

GLS România

 

GLS General Logistics Systems Romania SRL (filială a General Logistics Systems B.V., Amsterdam), cu sediul social în Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc industrial Șelimbăr, județul Sibiu asigură servicii poștale pentru comenzile plasate pe acest website.

 

Date cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail sunt prelucrate de GLS România în conformitate cu prevederile legale incidente, respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor, OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale și Legea nr. 365/2002 privind serviciile de comerț electronic și anumite aspecte legate de societatea informațională, astfel cum reiese din Politica de confidențialitate ce poate fi consultată aici: https://gls-group.eu/RO/ro/politica- confidentialitate.

 

Prin accesarea site-urilor www.gls-romania.ro și https://gls-group.eu/RO/ro/ sunt colectate anumite date     în mod automat, prin intermediul cookie-urilor și  sunt  salvate  date  temporar în  fișierele jurnal,  scopul fiind acela de îmbunătățire a serviciilor oferite de GLS România și de realizare de statistici. De asemenea, prin formularul de contact și prin abonarea la buletinele informative, dumneavoastră furnizați GLS România în mod voluntar date cu caracter personal (spre exemplu, nume, adresă de email, telefon). Retragerea consimțământului dumneavoastră poate fi realizată oricând, fără a afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

 

DPD România

 

Dynamic Parcel Distribution S.A (cunoscut ca DPD România) face parte din grupul internațional DPD Group și are sediul în Mogoșoaia, Str. Buiacului, Nr. 2, Corp A (A1 și A2), 077135, Ilfov.

 

Datele prelucrate de DPD România sunt următoarele:

 

adresele, datele de comunicare și numele persoanelor de contact; detaliile conținutului coletului și informațiile de livrare;

informații legale și de facturare relevante; informațiile vamale;

informațiile privind transferul expedierii sau privind urmărirea transportului.

 

Prelucrarea datelor anterior menționate are ca temei legal art. 6 lit. a) și b) din Regulament, iar DPD România nu transmite datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care transferul duce la îndeplinirea scopului contractului, atunci când există acordul expres al persoanei vizate (adeseori utilizatorul unei aplicații, spre exemplu MyDPD) sau există o obligație legală de a transmite date (de exemplu, pentru declarații vamale sau informații privind mărfurile periculoase).

 

Pentru a consulta informații mai detaliate despre DPD România, consultați Politica de confidențialitate la: https://www.dpd.com/ro/home/expediere/gdpr.

Plăți online

Conform Regulamentului, “în vederea menţinerii securităţii şi a prevenirii prelucrărilor care încalcă prezentul regulament, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să evalueze riscurile inerente prelucrării şi să implementeze măsuri pentru atenuarea acestor riscuri, cum ar fi criptarea” – considerentul 83. Astfel că disponibilitatea de criptare puternică și eficientă este o necesitate pentru garantarea protecției, confidențialității și integrității datelor cu caracter personal.

În timpul procesului de cumpărare a produselor comercializate prin acest website, datele dumneavoastră bancare sunt în siguranță!

Folosim metode sigure de criptare, datele fiind transmise prin conexiuni de înaltă securitate către unitățile financiare. Astfel că datele furnizate de dumneavoastră pentru efectuarea de plăți nu sunt transmise către terți și nu rămân salvate în baze de date.

PayU

PayU, cu sediul în Clădirea Opera Center, Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, etaj 6, Sector 5, București, România, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website.

PayU poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă le furnizați voluntar.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul secure.PayU.ro implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc soluția PayU vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal colectate pe Site-ul secure.payu.ro sunt folosite în următoarele scopuri:

 • facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră; livrării acestora;
 • efectuării plății online;
 • asigurării securității tranzacției eCommerce/plății online prin aplicarea de filtre antifraudă.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției e-Commerce din cadrul paginii de plată, prin intermediul Site-ului secure.payu.ro, vă exprimați expres consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către PayU.

PayU colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site- urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. PayU poate folosi în cadrul Site-urilor cookie-uri. Un cookie este un fișier pe care serverele le trimit computerului dumneavoastră și pe care computerul dumneavoastră îl trimite înapoi de fiecare dată când accesați o pagină pe Site-ul nostru.

Cookie-urile sunt folosite în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Majoritatea browserelor de internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri și să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Dacă decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați secțiuni ale Site-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații și caracteristici de pe Site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site-ul nostru.

PayU poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale PayU și ale site-urilor sale web, (c) acționarea circumstanțe de pentru protejarea siguranței personale angajaților, utilizatorilor de produse servicii, persoanelor publice.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa: https://www.payu.ro/politica-de-confidentialitate

NETOPIA MobilPay

NETOPIA mobilPay lucrează permanent pentru realizarea obiectivelor clienților prin plăți sigure, rapide si facile. NETOPIA mobilPay este un serviciu oferit de NETOPIA SRL, care îşi are sediul în Bucureşti, Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5 Office Building, etaj 4, sector 2, 021901.

În măsura în care sunteți utilizator al serviciilor prestate de Netopia, această entitate va prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:

în calitate de împuternicit al comerciantului către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia, în temeiul contractului dintre dumneavoastră și respectivul comerciant, pentru scopul activității de facilitare (procesare) a plăților efectuate de dumneavoastră către respectivul comerciant;

în calitate de operator, în temeiul obligațiilor legale ce revin Netopia, pentru scopul monitorizării și filtrării anti-fraudă.

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca Netopia să obțină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar Netopia va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Netopia să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii Netopia, ale entităților afiliate Netopia sau ale partenerilor Netopia, după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura în care este necesar), precum și transmiterea de către Netopia a unor comunicări comerciale în acest scop.

Netopia prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date de identificare, constând în nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul de client atribuit de comerciantul către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia;

Date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, codul CVV, cod unic de identificare tranzacție și orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității Netopia, în scopurile descrise mai jos;

Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;

Date derivate din categoriile sus-menționate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor Netopia, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care vă sunt solicitate de către Netopia poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Netopia și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către Netopia.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/.

PayPal

Printre alte opțiuni, oferim plata prin PayPal pe site-ul nostru. Furnizorul acestui serviciu de procesare a plăților este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumit în continuare “PayPal”).

Dacă alegeți plata prin PayPal, anumite date și informații pe care le introduceți cu PayPal vor fi împărtășite pentru scopurile și motivele expuse exemplificativ în continuare:

pentru a presta serviciile solicitate sau autorizate de dvs – anumite date vor fi dezvăluite către alte entități juridice afiliate PayPal;

pentru procesarea tranzacțiilor – date și informații necesare vor fi direcționate către terți, prestatori de servicii care îndeplinesc funcții în interesul și în numele PayPal;

pentru oferirea de alte beneficii financiare – anumite date personale vor fi împărtășite cu alte instituții și entități financiare

pentru îmbunătățirea experiențelor utilizatorilor și pentru a ajuta comercianții să înțeleagă mai bine utilizarea serviciilor de plată (inclusiv pentru rezolvarea diferendelor sau prevenirea și detectarea fraudelor)

Baza legală pentru transferul datelor dvs. cu PayPal, în modalitățile expuse anterior, este Art. 6 alin. 1 lit.

 1. GDPR (obținerea consimțământului dvs.), precum și art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR (procesare pentru îndeplinirea obligațiilor provenind dintr-un contract). Aveți opțiunea de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. O astfel de revocare nu are niciun impact asupra eficacității tranzacțiilor de prelucrare a datelor care au avut loc în

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa: https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/ua/privacy-full

EuPlătesc

EuroPayment Services S.R.L. (cu sediul în Bucureşti, Str. Mizil 2C, Bl. Socum, etaj 1, Sector 3, 032265, România) respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorul înregistrat pe site, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile și limitările impuse de lege. Conform informaţiilor disponibile la https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php, sistemul informatic va pune la dispoziție metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, precum și a operațiunilor, tranzacțiilor pe care aceștia le efectuează prin intermediul: www.euplatesc.ro, hd1.euplatesc.ro, manager.euplatesc.ro, secure.euplatesc.ro și alte subdomenii ale euplatesc.ro, euplătesc.ro. În acest sens, EuroPayment Services S.R.L. a desemnat un responsabil cu protecția datelor (“data protection officer” sau DPO) certificat de către TÜV Austria Romania.

Europayment Services S.R.L. folosește datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browserului și locația, în următoarele scopuri: expedierea și facturarea produselor/serviciilor comandate; efectuarea, procesarea și monitorizarea plății online; livrarea produselor/serviciilor comandate; rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comandă, serviciile sau produsele achiziționate; asigurarea securității tranzacției e-Commerce/plății online prin aplicarea de filtre antifraudă; trimiterea de buletine informative periodice (cu consimţământul persoanei vizate).

Conform informaţiilor din Politica de confidențialitate – procesarea datelor cu caracter personal ( https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate-GDPR.php):

Datele procesate de EuPlătesc sunt (furnizate atât de comerciant, cât şi de cumpărător) : nume, prenume, adresă de email, telefon, adresa de livrare, detalii despre comandă, datele de pe cardul de plată, numărul de telefon, adresa IP, detalii despre dispozitivul utilizat și locația

EuPlătesc nu trimite date cu caracter personal către alte entități cu excepția celor care au fost implicate în procesul de autorizare sau a organelor de control abilitate prin lege.

Arhivarea comunicărilor şi a activităţilor întreprinse de şi prin EuPlătesc are loc pentru minimum un an de zile

Există posibilitatea de distribuire a datelor cu caracter personal la nivel intern (de exemplu, departamentul de suport clienți are acces la istoricul de tranzacționare pentru a putea răspunde solicitării adresate).

Procesează date în interiorul Uniunii Europene, arhivele EuPlătesc fiind salvate criptat folosind chei de criptare proprii pe servere localizate în Elevația.

Baza legală pentru procesarea datelor este, în primul rând, art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR, dar şi art. 6 alin. 1 lit. b) sau f) GDPR.

PlățiOnline.ro

Conform informațiilor de pe site-ul https://plati.online/gdpr/, pentru PlățiOnline protecția datelor cu caracter personal este o prioritate. O listă completă a datelor prelucrate poate fi regăsită în Politica proprie a PlățiOnline, prelucrarea datelor cu caracter personal făcându-se cu scopul final al efectuării plăților online solicitate de dumneavoastră sau a căror beneficiar sunteți.

Scopurile pentru care PlățiOnline prelucrează datele dumneavoastră sunt:

 1. Autentificarea utilizatorului;
 2. Autorizarea plăților online;
 3. Încasare – transferul sumelor autorizate;
 4. Anularea plăților autorizate;
 5. Rambursarea totală sau parțială a plăților încasate;
 6. Pentru a efectua verificările de securitate antifraudă;
 7. Notificarea automată prin e-mail și/sau SMS a rezultatului tranzacției;
 8. Pentru a răspunde la cererile sau întrebările adresate
 9. Pentru a oferi acces la servicii suplimentare care pot îmbunătăți experiența eCommerce și controlul plăților online efectuate prin sistemele noastre;
 10. Pentru a respecta obligațiile legale

În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal de către PlățiOnline, acesta va fi efectuat doar atunci când este necesar pentru prestarea serviciilor sau pentru respectarea anumitor obligații ce revin PlățiOnline în calitate de prestator de servicii de plăți online. Baza legală pentru procesarea datelor este, în primul rând, art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR, dar şi art. 6 alin. 1 lit. b) sau f) GDPR.

Concluzie

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este generată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această politică. Recomandăm consultarea Politicii în mod regulat pentru o informare corectă și actualizată în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică GDPR, precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contact indicate mai sus.